14 Eylül 2017 Perşembe

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN 

                Eğitim ve öğretimde en etkin araç dildir. Zihinde oluşturulan imgelerin aktarımı; sözlü ya da yazılı anlatımı için kullanılan araçtır dil. Duygular, düşünceler söz ve sözcüklere yüklenir, sözlü ya da yazılı olarak ifade edilir. Kısacası dil, düşünebilmenin ve iletişim kurmanın aracıdır.

                Matematik, düşünmenin dilidir. Soyut imgeleri anlatabilmek için, sözcüklerle birlikte bir takım semboller ve işaretler de kullanılır.
Matematikte başarının temel koşulu, dili doğru kullanabilmektir. Kişi, okuduğunu ya da anlatılanı anlayabilmek ve de düşüncesini anlatabilmek için buna gereksinim duyar. Onun için Matematikte başarılı olmasını istediğimiz çocuklarımıza; Türkülerimizi, Şarkılarımızı, Şiirlerimizi, Öykülerimizi, Masallarımızı öğretmeliyiz. Yani onlara konuşma ve yazı dillerini geliştirebilecekleri araçları verebilmeliyiz. Konuşma dili, yazı dilinden ve yazı dili de konuşma dilinden beslenir.

                Bilgiyi ezberletme yerine, anlayabilmeyi ve düşünebilmeyi öğretmeliyiz. Düşünebilen kişi, gereksindiği bilgiyi öğrenmenin yollarını bulur.

                BAŞARILAR diliyorum.

                                      Nurettin AYBEK

29 Mayıs 2017 Pazartesi